Lainsäädännön seuraaminen ja ennakoiminen

 

Yrityksillä on ympäristölainsäädännön mukainen velvollisuus huolehtia ympäristönsuojelusta toiminnassaan. Ympäristönsuojelulaissa on säädetty yleisiä määräyksiä yrityksen toiminnoille. Yrityksen on oltava lain mukaan riittävästi tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista ja -riskeistä sekä mahdollisuuksista vähentää haitallisia vaikutuksia. Lainsäädännön vaatimuksia ennakoimalla voidaan mahdollisesti saavuttaa myös liiketoimintahyötyjä.

 

Ympäristölainsäädännön seurannan ja ennakoinnin kannalta on tärkeää kartoittaa ensin yrityksen toimialaa koskevat lainsäädäntövelvoitteet. Tämän jälkeen rajataan niistä yrityksen kannalta olennainen lainsäädäntö ja suunnitellaan toimenpiteet joiden avulla voidaan varmistaa, että lainsäädännön vaatimukset huomioidaan jokapäiväisessä toiminnassa.

 

 

Yrityscase: Ympäristölainsäädännön seuranta ja ennakointi Norpella
 

 

 

Toimi näin: 

 

 

 

TUNNISTA omaan toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyvät säädökset ja vaatimukset

 
 

ARVIOI kunkin säädöksen ja vaatimuksen osalta sen vaikutus yrityksesi toimintaan ja tuotteisiin 

 

 

SUUNNITTELE JA TOTEUTA toimenpiteen kunkin yritystä koskevan säädöksen ja vaatimuksen osalta 

 

 

 


Päivitetty 27.10.2011

Jaa linkki