Lisää tietoa vastuullisuuden hallinnasta

 

Mahdollisuus ja Vastuu – Kuinka auttaa pk-yrityksiä integroimaan sosiaaliset ja ympäristökysymykset osaksi liiketoimintaansa -julkaisu
Euroopan Unioni on selvittänyt tekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon, kun halutaan onnistuneesti integroida sosiaaliset ja ympäristökysymykset osaksi pk-yritysten liiketoimintaa. Työn tuloksena on julkaistu raportti ”Mahdollisuus ja Vastuu – Kuinka auttaa pk-yrityksiä integroimaan sosiaaliset ja ympäristökysymykset osaksi liiketoimintaansa”. (http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_en.htm)

 

Vastuullinen yrittäjyys PK-yrityksissä
Mitä-miksi-tietoa ja 35 käytännön esimerkkiä vastuullisesti toimivista PK-yrityksistä.
(http://www.csr-in-smes.eu/index.php?tab=1 )

 

Vastuullisuudesta kilpailuetua pk-yrityksille
Työ- ja elinkeinoministeriön kehittämisstrategia vuosille 2008–2011.
(http://www.tem.fi/files/19782/TEM_pk_vastuullisuusstrategia.pdf)

 


Päivitetty 30.11.2011

Jaa linkki