Priorisoi vaikutukset

 

Vastuullisuudesta saatavan kilpailuedun kannalta on ratkaisevaa se, missä määrin asiakkaat ja sidosryhmät arvostavat vastuullista toimintaa. Vastuullisuusnäkökohtien merkittävyyttä voidaan luokitella esimerkiksi olennaisuusmatriisin avulla. Tällöin arvioidaan ympäristö-, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen liittyvää näkökohtaa sen ulkoiseen kiinnostavuuteen ja yrityksen sisäisen merkityksen, kuten kilpailukyvyn, kannalta. Seuraavassa taulukossa on nimetty esimerkkinä muutamia vastuullisuuteen liittyviä asioita. Vastuullisuusasioiden merkitys vaihtelee kuitenkin eri yrityksissä.

 


Taulukko. Esimerkki vastuullisuusasioiden priorisoinnista asian ulkoisen kiinnostavuuden ja yrityksen sisäisen merkitys näkökulmista tarkasteltuna

 

 

 

 


Päivitetty 07.10.2011

Jaa linkki