Suunnittele toimenpiteet vastuullisuuden hallintaan

 

Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa yrityksen hallinnointia tavalla, joka lisää yrityksen myönteistä panosta yhteiskuntaan ja toisaalta vähentää kielteisiä vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Useissa yrityksissä on jo määritelty vastuulliseen yritystoimintaan liittyviä politiikkoja ja toimintaperiaatteita. Niiden jalkauttamiseen liittyvien hallinta- ja seurantajärjestelmien luominen sekä yhteiskuntavastuun näkökohtien integrointi osaksi liiketoimintaprosesseja ja -päätöksiä sekä liiketoiminnan vuosisuunnittelua, seurantaa ja palkitsemisjärjestelmiä sen sijaan on vielä pääsääntöisesti työn alla.

 

Vastuullinen yritys ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossaan toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset ja vastuut. Yrityksen taloudellinen suoristuskyky luo puitteet sosiaalisen ja ympäristövastuun hoitamiselle. Uskottavaan vastuullisuuden hoitoon ja vastuullisen yrityskuvan luomiseen liittyy olennaisesti myös hyvin hoidettu sidosryhmäviestintä. Jotta vastuullisuudesta voidaan saada kilpailuetua, yrityksen tulee tarkastella, missä määrin asiakkaat ja sidosryhmät arvostavat vastuullista toimintaa. Vastuullisuus määritelläänkin ensisijaisesti yrityksen sidosryhmien odotukset ja arvot huomioon ottaen.

 


Päivitetty 07.10.2011

Jaa linkki