Tunnista sidosryhmien odotukset ja vaatimukset

 

Yritysten ympäristönsuojelua ohjaavat yhä enemmän asiakkaiden, kuluttajien ja muiden sidosryhmien eli markkinoiden odotukset ja vaatimukset. Sidosryhmillä voi olla hyvinkin erilaisia odotuksia ja vaatimuksia ympäristöasioiden suhteen. Yrityksen lähiympäristössä asuvat ja työskentelevät henkilöt arvostavat usein eri asioita kuin tuotteen käyttäjät. Myös yleinen mielipide vaikuttaa siihen, mikä yksittäinen asia nousee keskustelun ja mielenkiinnon kohteeksi.

 

 

Sidosryhmien odotuksista saadaan tietoa esimerkiksi avoimen vuoropuhelun kautta. Yritykset käyttävät sidosryhmävuoropuhelussa erilaisia toimintatapoja, esimerkiksi

 

 • sijoittajien tapaamiset ja yritysesittelyt
 • asiakkaiden säännölliset tapaamiset, asiakastyytyväisyyskyselyt, asiakastuen kehittäminen, yhteistyöhankkeet, asiakaslehdet ja raportointi yrityksen toiminnasta
 • keskustelut viranomaisten kanssa ja raportointi
 • tapaamiset paikallisten päättäjien kanssa
 • yhteistyö oppilaitosten kanssa ja koululuokkien vierailut
 • asukasillat ja avoimien ovien päivät
 • kuulemistilaisuudet ja teemakohtaiset dialogit kansalaisille
 • yrityskuvaselvitykset
 • kansalaisjärjestöjen tapaamiset
 • tiedotustilaisuudet ja taustatietojen antaminen tiedotusvälineille
 • tutkimus- ja kehitystyö oppilaitosten kanssa, opinnäytetyöt, kesätyöt, rekrytointi-yhteistyö ja luennot oppilaitoksissa.
   
   

Vuoropuhelun kehittäminen on haastavaa ja vaatii pitkäjänteistä työtä.
Onnistuneen vuoropuhelun edellytyksiä ovat

 

 • avoimuus ja pyrkimys luottamukseen
 • aito kuuntelu ja näkemysten huomioon ottaminen
 • suunnitelmallisuus ja jatkuvuus
 • vaikuttavuuden seuranta.
   

 


Päivitetty 30.11.2011

Jaa linkki