Vastuullisuus ympäristökilpailukykyä vahvistavana tekijänä

 

Niin globalisaatiokehitys kuin yritystoiminnan verkostoituminenkin ovat vaikuttaneet siihen, että yleinen mielenkiinto kohdistuu yhä enemmän yritystoiminnan vastuullisuuteen. Vastuullinen yritystoiminta on vastuuta ympäröivää yhteiskuntaa ja yrityksen sidosryhmiä kohtaan. Sen keskeisiä osa-alueita ovat taloudellinen vastuu, ympäristövastuu sekä sosiaalinen vastuu. Vastuullinen yritystoiminta tarvitsee toteutuakseen tuekseen koko arvoketjun. Yritykset vaativat jatkossa alihankkijoiltaan nykyistä laajemmin tietoa siitä, kuinka tuotteet ja palvelut on tuotettu.

 

Vastuullisen yritystoiminnan kannalta olennaiset asiat ovat oman toiminnan vaikutusten ja sidosryhmien odotusten tunnistaminen. Vaikutusten priorisoinnin kautta vastuullisuuden hallinnan toimenpiteet voidaan kohdistaa niihin asioihin, jotka ovat merkittävimpiä liiketoiminnan kehittämisen kannalta.

 

 

 

Toimi näin: 

 

 

 

TUNNISTA oman toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyvät taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset 

 

 

 

 

TUNNISTA keskeiset sidosryhmät ja niiden odotukset yrityksesi vastuullisuudelle 

 

 

 

 

ARVIOI tunnistettujen vaikutusten oleenaisuus oman liiketoiminnan riskien ja mahdollisuuksien sekä sidosryhmien odotusten kannalta 

LISTAA tärkeimmät vastuullisuuteen liittyvät asiat, joihin yrityksesi toiminnalla voidaan vaikuttaa

 

 

 

SUUNNITTELE JA TOTEUTA toimenpiteet merkittävien vastuullisuusasioiden hallintaan ja hyödyntämiseen liiketoiminnassa 

 

  

 

 

 

 


Päivitetty 27.10.2011

Jaa linkki