Ympäristöasioiden kehittäminen verkostoissa

 

Ympäristömyötäisen tuotteen tuottaminen edellyttää koko toimittajaketjun panosta, sillä suurin ympäristökuormitus ei kohdistu välttämättä lopputuotteen valmistukseen eikä näin ollen ole lopputuotteen valmistajan hallittavissa. Toimittajien ja -asiakkaiden kanssa on syytä pyrkiä pitkäaikaiseen, molempia osapuolia hyödyttävään kumppanuuteen. Tällöin muun muassa arvoja ja toimintatapoja voidaan kehittää yhdessä, ja edelleen, tehdä ja suunnitella yhteisiä tutkimus- ja kehittämishankkeita ympäristöosaamisen tason kehittämiseksi.

 

Kuvassa nuoli esittää oman yrityksen asemaa toimitusketjussa. Tässä osiossa käsitellään aluksi asiakkaiden ympäristövaatimusten (ulkoiset vaatimukset) kohdistamista yrityksen toimintaan ja tuotteisiin. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan sitä, millä tavoin yritys voi siirtää edelleen nämä toimintaansa koskevat asiakasvaatimukset (ulkoiset vaatimukset) sekä omat ympäristöasioihin liittyvät hankintaperiaatteensa (sisäiset vaatimukset) toimittajaketjuunsa.

  

 

 

 

 

 

  


Päivitetty 18.10.2011

Jaa linkki