Ympäristönäkökohtien huomiointi jokapäiväisessä toiminnassa

 

Ympäristönäkökohdat ovat yrityksen toimintojen, tuotteiden tai palvelujen osia, jotka voivat olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Ympäristönäkökohdat aiheuttavat puolestaan joko negatiivisia tai positiivisia ympäristövaikutuksia. Tuotteeseen liittyvä ympäristönäkökhta on esimerkiksi raaka-aineen käyttö. Tästä aiheutuva ympäristövaikutus on luonnonvarojen kuluminen. Ympäristölainsäädännön ohella asiakkaat ja muut sidosryhmät asettavat vaatimuksia ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten huomioimiseen yrityksen toiminnassa ja tuotteissa. Viime vuosina katseet on käännetty tuotantolaitosten päästöjen ehkäisystä ja torjunnasta tuotteisiin ja tuotteiden käytöstä koko niiden elinkaaren aikana aiheutuviin ympäristövaikutuksiin.

 

Ympäristönäkökohtien kannalta keskeisiä tekijöitä ovat ympäristönäkökohtien tunnistaminen ja ympäristövaikutusten merkittävyyden arviointi yrityksen liiketoiminnan riskien ja mahdollisuuksien sekä sidosryhmien odotusten kannalta. Tämän jälkeen suunnitellaan toimenpiteet, joiden avulla merkittävimpiä ympäristönäkökohtia voidaan hallita.

 

 

 

 

Toimi näin:

 

  TUNNISTA omaan toimintaan, tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ympäristönäkökohdat
 

ARVIOI ympäristövaikutusten luonne ja merkittävyys, vaikutuksen suuruuden, liiketoiminnan riskien ja mahdollisuuksien, lainsäädännön vaatimusten sekä sidosryhmien odotusten kannalta

PRIORISOI ympäristövaikutukset merkittävyyden kannalta 

SUUNNITTELE JA TOTEUTA toimenpiteet merkittävien ympäristövaikutusten hallintaan ja parantamiseen 

 
 


Päivitetty 30.11.2011

Jaa linkki