Ympäristöosaaminen kilpailukyvyksi

 

Yrityksen toimintaa ohjaavat ympäristölainsäädäntö sekä kansainväliset sopimukset ja suositukset. Näiden ohella on huomioitava asiakkaiden asettamat ympäristövaatimukset ja -tavoitteet, joissa usein edellytetään tuotteilta ja toiminnalta lainsäädännön vaatimukset ylittäviä ympäristöominaisuuksia. Verkostoissa toimivien yritysten on pystyttävä hahmottamaan ympäristöasioiden merkitys sekä oman toimintansa että koko toimitusketjun kannalta. Niin ikään muut sidosryhmät, kuten sijoittajat ja vakuutusyhtiöt, ovat kiinnostuneita yrityksen toimintaan liittyvistä ympäristövaikutuksista ja -riskeistä.

 

Verkkopalvelun tavoitteena on vahvistaa yritysten ja verkostojen kilpailukykyä ympäristöosaamisen avulla. Palvelu tarjoaa kokonaiskuvan ympäristöosaamisen osa-alueista. Palvelun käyttäjää opastetaan asemoimaan oma yrityksensä kunkin osa-alueen suhteen, löytämään olennaiset ympäristöasioiden hoidon kehittämiskohteet sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan parhaiten sopivat parantamistoimenpiteet. Havainnolliset ohjeet ja esimerkit auttavat käytännön työssä. Sivustolla on runsaasti linkkejä hyödyllisiin lisätietoihin, julkisiin lähteisiin ja Teknologiateollisuuden ympäristösivustoon, jotka kaikki tarjoavat päivittyvää tietoa.

 

Ympäristöasioiden hyvä hallinta on oleellinen osa yrityksen liiketoimintaa ja kilpailukykyä!

 

Sivustolla esitetyt ympäristöosaamisen osa-alueet ja toimintamalli (tunnista, arvioi, suunnittele ja toteuta) niiden hallinnan suhteen on julkaistu myös painettuna kirjasena: Hovisalmi, S. ja Niskala, M. (2008) Ympäristöosaaminen kilpailukyvyksi - Toimintamalli ja työkalut. Teknologiainfo Teknova Oy.

 

Verkkopalvelun kuva-aineisto on tässä pdf-muodossa. 


Päivitetty 13.12.2011

Jaa linkki