Ympäristöosaamisesta liiketoimintamahdollisuuksiksi 
 

Ympäristöalasta on tullut yksi nopeimmin kasvavia kansainvälisen, kansallisen ja paikallisen liiketoiminnan kasvualueita. Suurimmat kasvumahdollisuudet ovat kansainvälisen tason ympäristökysymyksiä ratkovassa, esimerkiksi vesien puhdistukseen ja ilman puhtauteen liittyvissä liiketoiminnoissa. Oikein hyödynnettynä ympäristöosaaminen vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja voi avata myös uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Ympäristöliiketoiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää tunnistaa ympäristöosaamisen liiketoimintamahdollisuudet yleensä, arvioida omien tuotteiden ympäristöominaisuudet sekä punnita olemassa olevien tuotteiden ympäristöominaisuuksien kehittämisestä tai kokonaan uudentyyppisten tuotteiden markkinoille tuonnista saatavat liiketoimintahyödyt. 

 

 

 

Toimi näin:

 

 


TUNNISTA
ympäristöliiketoiminnan osa-alueet

 

 

ARVIOI nykyisten tuotteittesi ympäristöominaisuudet ympäristöliiketoiminnan kannalta

 

SUUNNITTELE JA TOTEUTA toimenpiteet, joilla yritys voi saavuttaa liiketoimintahyötyjä joko kehittämällä nykyisten tuotteiden ympäristöominaisuuksia tai kehittämällä uusia ympäristömyötäisiä tuotteita

 

 


Päivitetty 15.12.2011

Jaa linkki