Ympäristöriskien hallinta

 

Yritysten riskienhallinnan tarpeeseen vaikuttavat tänä päivänä ennen kaikkea viranomaisten ja lainsäädännön vaatimukset. Myös tulevaisuudessa lainsäädännön suurta määrää ja nopeaa muutostahtia voidaan pitää merkittävänä. Tämän ohella riskienhallinnan kehittämisen tarvetta lisäävät asiakkaiden vaatimukset toiminnan ja tuotteiden ympäristömyötäisyydestä. Ympäristöriskien hallinnan kannalta on tärkeää tunnistaa yrityksen toimintaan liittyvät ympäristöriskit. Tämän jälkeen arvioidaan tunnistettujen riskien suuruus ja merkittävyys yrityksen liiketoiminnan kannalta. Lopuksi määritellään tarvittavat riskienhallintakeinot, joiden avulla riskejä voidaan pyrkiä vähentämään.

 

 

Toimi näin:

 


TUNNISTA
yrityksen toimintaan liittyvät ympäristöriskit niin normaali-, poikkeus- kun onnettomuustilanteessakin

TUNNISTA esimerkiksi yrityksen toimintaympäristön muutoksesta aiheutuvat potentiaaliset riskit

 ARVIOI
ympäristöriskien suuruus ja merkittävyys liiketoiminnassa

 

 SUUNNITTELE JA TOTEUTA
riskien hallintakeinot kunkin riskin osalta

 

 

 

 

 


Päivitetty 15.12.2011

Jaa linkki